Staf

Staf

Programmaleider is prof.dr. Erik de Haan.
Drs. Mieke Reidinga, Dr. Gertjan Schuiling en dr. Alex Alexiev treden op als docent.

Yvonne Burger is deeltijdhoogleraar aan de Vrije Universiteit en werkt daarnaast als zelfstandig organisatieadviseur en executive (team) coach. Haar adviesterreinen zijn organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en individuele ontwikkeling. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Windesheim, als voorzitter van de commissie onderwijs & onderzoek. 

Zij heeft (internationale) ervaring in verschillende branches – zowel binnen het bedrijfsleven als binnen de overheid - en is lid van de Orde voor Organisatiekundigen en Adviseurs. Namens de OOA is zij Academic Fellow van de ICMCI. Zij is lid van een aantal adviesraden, waaronder die van de Rechtbank Gelderland. Yvonne publiceert regelmatig in boeken en tijdschriften en spreekt op congressen en symposia. Met Erik de Haan schreef zij Coachen met collega´s dat onlangs in de vijfde druk verscheen, en met Léon de Caluwé en Paul Jansen het boek Mensen Veranderen. In 2013 verscheen haar boek Spiegel aan de top, over de praktijk van executive coaching.

www.yvonneburger.nl
Burger, Yvonne

Tim Theeboom is van huis uit psycholoog en promoveerde in 2016 op onderzoek naar de effectiviteit van coaching in organisaties. Van 2008 tot 2018 werkte hij achtereenvolgend als promovendus, universitair docent en track coordinator (mastertrack Coaching & Vitaliteit in Organisaties) aan de afdeling arbeids- en organisatiepsychologie van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij betrokken bij verschillende coachingsopleidingen (o.a. Schouten University) en professionaliseringsdagen voor coaches. Tim publiceerde verschillende artikelen in zowel wetenschappelijke tijdschriften als vakbladen en spreekt met enige regelmaat op internationale congressen over coachingsgerelateerde onderwerpen. Naast zijn werk als onderzoeker en docent werkt Tim als coach, trainer en adviseur. Hij werkte in het verleden voor verschillende adviesbureaus en is momenteel associate partner bij Reflect Academy, een adviesbureau dat gespecialiseerd is op het gebied van coaching, training en advies voor hoge scholen en universiteiten.

Theeboom, Tim
Dr. Alex Alexiev is onderzoeker en docent strategie en ondernemerschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bestudeert het werk van managementteams en richt zich daarbij in het bijzonder op de vraag hoe bestuurders een positieve bijdrage kunnen leveren aan het ontstaan en stimuleren van een veerkrachtige, verantwoorde en innovatieve organisatie. Zijn wetenschappelijk werk verschijnt regelmatig in gerenommeerde academische tijdschriften zoals Journal of Management Studies, R&D Management en Journal of Business Research, in boeken en bij internationale congressen. Daarnaast geeft hij workshops en adviseert hij op het gebied van strategische besluitvorming en innovatie.

In de loop der jaren werkte Alexiev met organisaties uit diverse sectoren zoals IBM, Sanoma, ABN Amro, Siemens, CMS Legal Services en het Nationale Opera & Ballet. Binnen het centrum werkt hij aan een onderzoek over de bijdrage van coaches aan het strategieproces en spant hij zich in voor de ontwikkeling van academische vaardigheden bij de deelnemers van de programma’s.

Persoonlijke website: www.alexiev.nl

Alexiev, Alex
Mieke Reidinga is werkzaam als zelfstandig organisatie-adviseur en teamcoach. Zij begeleidt organisaties bij het realiseren van strategische opgaven en verandervraagstukken, door te adviseren over veranderkundige interventies en op te treden als teamcoach voor directie en management. Tevens is ze begeleider voor leiderschapsontwikkeling en bij samenwerkingsvraagstukken.

Mieke is kerndocent bij Schouten University in de mastermodules Veranderkunde en Professioneel adviseren. Eerder was zij vier jaar aan de VU verbonden als docent van de Basisopleiding management consultant. Mieke studeerde bedrijfskunde en werkte daarna twaalf jaar bij Twynstra Gudde. Als managing partner leidde zij de adviesgroep HRM Strategie & Instrumenten en later de adviesgroep Organisatieontwikkeling.
Reidinga, Mieke
Prof. Dr. Erik de Haan is directeur van Ashridge’s Centre for Coaching en programmaleider van de Ashridge Masters in Executive Coaching en het PG Certificate in Advanced Supervision. Hij is eveneens Hoogleraar in Organisatieontwikkeling en Executive Coaching aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Als theoretisch natuurkundige combineert hij zijn analytisch vermogen met zijn sensitiviteit voor wat mensen beweegt. In zijn opdrachten staat altijd het ontginnen van reeds aanwezige kennis en vermogens centraal. Erik werkt als procesbegeleider bij langer durende en intensieve veranderinitiatieven en als coach voor individuen en managementteams. Hij werkt vooral binnen universiteiten, ziekenhuizen en grote multinationale ondernemingen. Erik's praktijk bestaat onder meer uit (1) advies en procesregie voor organisatieverandering en strategie, (2) begeleiding van managementteams en werkconferenties; (3) coaching voor adviseurs en managers. Erik de Haan is sinds begin 2003 gevestigd in Londen en staat onder contract bij Ashridge Consulting, het adviesbureau van de Ashridge Business School in Berkhamsted. Hij schreef negen boeken en ruim honderd professionele artikelen, in verschillende talen. Persoonlijke webpagina op facultaire site; persoonlijke website: www.erikdehaan.com.
Haan, Erik de