Inhoud van de studie

Inhoud van de studie

Het programma beslaat een tijdsbestek van drie jaar en is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Jaar 1: programma Executive Coaching, bestaand uit een vijftal seminars van 5 dagdelen, doorlooptijd 9 maanden

Jaar 2: programma Executive Teamcoaching, bestaand uit een vijftal seminars van 5 dagdelen, doorlooptijd 9 maanden

NB De volgorde van jaar 1 en 2 staat niet vast, het is zeker ook mogelijk om te starten met het programma Executive Teamcoaching

Jaar 3: programma VU Certified Executive Coach: onderzoeksdeel, met als doel het schrijven van een publicabel artikel. Dit programma bestaat uit een drietal seminars van twee dagdelen aangevuld met individuele begeleiding. Doorlooptijd is 9 maanden.

Voor meer informatie over de inhoud van de programma’s, zie de brochures van Executive Coaching  en – Teamcoaching .

Locatie:
De opleidingen Executive Coaching en Executive Teamcoaching worden verzorgd in ‘The Waverly House’ in Ouderkerk a/d Amstel, of een andere locatie centraal in Nederland. Het derde jaar (onderzoeksdeel) vindt plaats op de Vrije Universiteit Amsterdam.