Collegegeld

Collegegeld

De kosten voor jaar 1 en jaar 2 van de opleiding bedragen € 9400,- per studiejaar. Inbegrepen hierbij zijn de kernliteratuur en de dagverzorging tijdens de opleidingsdagen. Eventuele overnachtingen en diner zijn voor eigen rekening. De begeleidingskosten tijdens het onderzoeksdeel in jaar 3, waarin een publicabel artikel wordt geschreven, bedragen € 3400,-.

Bij inschrijving voor het postgraduate onderwijs van de School of Business and Economics zijn algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Algemene betalingsvoorwaarden

  • Het cursusjaar loopt van september/oktober tot en met juli.
  • De hoogte van collegegelden, e.d. wordt jaarlijks vastgesteld.
  • Door inschrijving verplicht u zich tot het betalen van cursusgeld.

Annulering
Eventuele afmelding dient altijd schriftelijk te geschieden.

Annuleringsregeling

  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor aanvang van het programma worden geen kosten in rekening gebracht (met uitzondering van de kosten van literatuur als deze al eerder is verstrekt).
  • Bij annulering van 3 maanden tot 6 weken voor aanvang van het programma wordt 50% van de programmakosten in rekening gebracht.
  • Bij annulering van 6 weken tot aanvang van het programma wordt 100% van de programmakosten in rekening gebracht.
  • Certificaten en diploma’s worden alleen verstrekt als aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.