Toelatingseisen en aanmelden

Toelatingseisen en aanmelden

Toelating:
Ingangseis voor deze beroepskwalificatie is academisch of equivalent aan academisch: deelnemers met een afgeronde HBO-opleiding dienen aan te tonen dat zij middels aanvullende cursussen of opleidingen dit niveau hebben bereikt, beschikken over academisch werk- en denkniveau en dat zij in de praktijk op academisch niveau werken
Minimale vereisten zijn bovendien dat de deelnemers:

  1. een senior profiel als leidinggevende en/of adviseur hebben, waaronder ten minste 2 jaar fulltime advieservaring. 
  2. ervaring hebben met het voeren van gecontracteerde (team)coaching gesprekken, buiten de eigen afdeling of organisatie. 
  3. gedurende het programma’s Executive Coaching en Executive Teamcoaching ten minste twee mensen zullen begeleiden in gecontracteerde coaching gesprekken – niet vanuit een leidinggevende of collegiale rol, maar binnen een echt onafhankelijke (advies/coaching) relatie. 

Inschrijving
Formele inschrijving voor het programma geschiedt op basis van het aanmeldingsformulier. Zodra we dit ontvangen hebben, wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. In dit gesprek gaan de docenten en de deelnemer na of deelname voldoende rendement oplevert voor de deelnemer. Na het intakegesprek wordt ingeschreven in volgorde van formele inschrijving. Aangezien er vaak een wachtlijst is voor het programma is het raadzaam om dit zo spoedig mogelijk te doen.
In de regel volgt het mastergedeelte na het succesvol afronden van zowel de opleiding Executive Coaching als Executive Teamcoaching en het afronden van de reflectieopdrachten. Voor meer informatie over de voorwaarden en het verloop van de opleiding tot VU Certified Executive Coach, zie de studiewijzer.

Aanmelden
Om u in te schrijven voor de opleiding stuurt u het inschrijfformulier op, samen met:

  • 1 pasfoto (digitaal)
  • kopie paspoort of ID (geen rijbewijs)
  • kopie diploma, WO of minimaal HBO
  • curriculum vitae

NB indien al voorafgaand is ingeschreven voor Executive Coaching en/of Executive Teamcoaching is het voldoende om een ondertekend formulier te retourneren.

Het formulier graag samen met de bijlagen sturen naar m.l.tepe@vu.nl, of eventueel per post naar

Vrije Universiteit Amsterdam, SBE
Postgraduate opleiding Executive Coaching
De Boelelaan 1105, kamer 6A-75
1081 HV Amsterdam 

Meer informatie
Voor meer informatie over de opleiding en inschrijving neemt u contact op met:

Inschrijfformulier

Andere activiteiten van het Center for Executive Coaching