Toelating en aanmelden


Toelatingscriteria
De criteria voor toelating tot de parttime Master of Science in Business Administration zijn:

  • Tenminste een bachelor diploma (*) in een economische, bedrijfskundige, technische of sociale discipline als vooropleiding (**)
  • Minimaal drie jaar post-bachelor werkervaring in een voor de bedrijfswetenschap relevante functie, zoals (project)manager, staffunctionaris of (beleids)adviseur
  • Academisch werk- en denkniveau en een duidelijke motivatie om aan de opleiding deel te nemen

Aanmelden

Aanmelden voor de parttime MSc in Business Administration kan door uw cv op te sturen naar ptba.sbe@vu.nl.

Geïnteresseerden worden na het opsturen van het cv uitgenodigd voor een gesprek met de programmacoördinator. Op basis van dit persoonlijk gesprek en de cv wordt door de toelatingscommissie van de faculteit besloten of kandidaten kunnen worden toegelaten. De toelatingscommissie zal tevens vaststellen of studenten direct kunnen worden toegelaten of dat eerst aan aanvullende eisen moet worden voldaan en bijvoorbeeld een deficiëntieprogramma gevolgd moet worden.

De toelatingscommissie behoudt zich het recht voor kandidaten een assessment of een geschiktheidstest af te laten nemen. Indien nog deficiënties weggewerkt dienen te worden, volgt er een voorlopige toelating.

De eerste aanmelding is geheel vrijblijvend. Het gesprek met de programmacoördinator wordt zo snel mogelijk na de eerste aanmelding gehouden. Zo komen kandidaten op korte termijn te weten of ze kunnen worden toegelaten en welke deficiënties eventueel weggewerkt dienen te worden.


(*) HBO-bachelors dienen rekening te houden met een extra studielast van ongeveer een half jaar.
(**) Indien studenten beschikken over een ander diploma dan hier genoemd, dan beslist de toelatingscommissie of ze al dan niet toegelaten worden tot de opleiding.