Deficiëntieprogramma

Kandidaten die op grond van hun vooropleiding niet voldoen aan de toelatingscriteria worden verplicht een deficiëntieprogramma te volgen. Hierin is onderscheid gemaakt tussen deficiënties op het gebied van disciplinevakken en deficiënties op het gebied van de onderzoeksmethoden.

Deficiënties op het gebied van disciplinevakken
De volgende bedrijfskundige disciplines maken deel uit van het deficiëntieprogramma:

  • Organisatie- en gedragswetenschappen
  • Economische wetenschappen
  • Technologische wetenschappen

Voor het wegwerken van deficiënties in de disciplinevakken wordt gebruik gemaakt van een tutortraject. Studenten krijgen dan een ervaren docent toegewezen die hen begeleidt in het wegwerken van een specifiek tekort. De tentamens voor het wegwerken van deficiënties ligt op het niveau van de Bachelor of Science in Business Administration.

Wegwerken deficiënties Onderzoeksmethoden
Indien geconstateerd is dat er deficiënties bestaan op het gebied van onderzoeksmethoden nemen studenten deel aan het door de opleiding aangeboden 'Methoden en Technieken Atelier'. Deze cursus wordt gegeven in de periode oktober-december in de vorm van colleges en kleine werkgroepen.

Kosten deficiëntieprogramma
De kosten voor het afleggen van een deficiëntietentamen bedragen € 250 per vak inclusief gebruikmaking van een tutortraject. Voor het ‘Methoden en Technieken Atelier' bedraagt het examengeld € 600 inclusief literatuur, colleges en werkgroepen.