Docenten

Docenten

De docenten hebben hun sporen verdiend in de academische wereld en in de adviespraktijk. Zij zorgen voor een samenhangende opbouw van de opleiding en vertegenwoordigen ieder een eigen thema.

‘Docenten gaven praktische adviezen; aan het eind ging ik met een goed gevulde gereedschapskist naar huis.’

    
Dr. Meindert Flikkema 

is kerndocent en programmaleider van de opleiding Management Consulting. Hij studeerde Econometrie en werkt sinds 1995 als organisatieadviseur. Sinds 15 jaar is hij verbonden aan de Vrije Universiteit als associate professor, waarvan de laatste tien jaar als academisch directeur van het Amsterdam Center for Management Consulting. Meindert was columnist van het tijdschrift Management & Consulting Quarterly en schreef in boeken en diverse artikelen over adviseren met impact en de ontwikkeling van het adviesvak. In 2015 won hij de Van der Duijn-Schouten Onderwijsprijs van de Vrije Universiteit en in 2016 werd hij genomineerd voor de landelijke Onderwijsprijs. Studenten karakteriseren hem als ‘betrokken, inspirerend, geduldig, creatief en toegankelijk’. Hij probeert condities te creëren voor ieders leren.

Flikkema, Meindert
Dr. Onno Bouwmeester

is Universitair Hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam, coördinator van Management Consulting in de Master Bedrijfskunde. Tot 2001 werkte hij als senior consultant voor KPMG. Hij is afgestudeerd in filosofie en economie aan de UvA  en verdedigde zijn proefschriftAdvice as Argumentin 2008. Hij heeft gepubliceerd op het gebied van consulting, o.a. in hetJournal of Organizational Change Management(2011),International Studies of Management & Organization(2013),Management Decision(2015) enHuman Relations(2016).In 2017 verschijntThe social construction of rationality: Policy debates and the power of good reasons.

Bouwmeester, Onno
Dr. Ludwig Hoeksema

is sinds 2016 verbonden als partner aan Strategic Management Centre. Hij startte zijn loopbaan bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam en bij Hogervorst Consultants. Hij promoveerde in 1995 op het onderwerp Leergedrag en carrièresucces in organisaties. In 1996 ging hij werken voor Coopers & Lybrand en de rechtsopvolger PwC en IBM. In 2004 kwam hij als managing director strategisch personeelsmanagement in dienst van Berenschot. In 2010 trad hij toe tot de directie, waar hij verschillende rollen vervulde tot juli 2016. Zijn expertisegebieden zijn strategierealisatie, HRM en verandering. Hij vervult enkele adviserende en toezichthoudende nevenfuncties en publiceert regelmatig over strategisch HRM en de sturing op gedrag.

Hoeksema, Ludwig
Dr. Frank Kwakman is ondernemer en expert op het gebied van professionele dienstverlening. Hij is vooral geïnteresseerd in de vraag hoe professionals waarde voor hun klanten creëren in een veranderende markt. Zijn onderzoek en publicaties richten zich op de nieuwe eisen die de markt aan professionals stelt. Als consultant en docent daagt hij professionals en bureaus uit hun strategie te herdefiniëren, nieuwe business modellen te vinden en platforms voor samenwerking te ontwikkelen. Ondernemerschap vormt het sleutelwoord in zijn werk waarmee hij zowel externe als interne professionals aanspreekt. Hij is zelf als ondernemer betrokken bij nieuwe business initiatieven en benut deze ervaring in zijn rol als coach en klankbord voor collega's.
Kwakman, Frank
Drs. Ir. Peter Tack begon zijn loopbaan als onderzoeker van betonconstructies en ging verder als bedrijfskundige. Met medestudenten richtte hij een adviesbureau op waaraan hij vijftien jaar was verbonden. Daarna is hij als docent Management & Organisatie bij de Vrije Universiteit Amsterdam aan de slag gegaan. Zijn specialisme is onderzoek, onderwijs en consultancy in het maatschappelijk middenveld. Denk daarbij aan belangenorganisaties rond branches, beroepen, doelgroepen en goede doelen. In trainingen maakt hij graag gebruik van korte simulaties en rollenspelen, een vorm van confronterend ervaringsleren in een veilige setting.
Tack, Peter
Drs. Laura Grob begeleidt leidinggevenden, professionals en teams bij veranderingsprocessen. Dat doet zij als organisatieadviseur, trainer en coach vanuit haar eigen onderneming Mindful Matters. Zij is tevens mede-oprichter van MooiWerk, een samenwerkingsverband dat zich richt op leiderschapsontwikkeling. Na een communicatieopleiding en twaalf jaar werkervaring studeerde zij Cultuur, Organisatie en Management aan de VU. Zij begeleidt veranderings- en leertrajecten in allerlei sectoren van de samenleving. Daarbij vormt het versterken van competenties als leidinggeven, communiceren, adviseren en samenwerken vaak een onderdeel, net als het vergroten van eigenaarschap. Haar inzet is mensen en teams helpen om vaker de beste versie van zichzelf te zijn. Haar aanpak is open, oprecht en persoonlijk.Laura Grob