For Public Professionals

Bestuurlijke en bedrijfseconomische principes in de publieke en non-profitsector hebben een heel eigen impact en dynamiek. De opleidingen van SBE Executive Education, verzorgd door het Zijlstra Center for Public Control, Governance & Leadership, geven daar het brede kader voor: een kritische geest, een analytische blik, een goed bestuurlijk gevoel en aandacht voor maatschappelijke waardecreatie zijn aspecten die in alle opleidingen aan bod komen. Je leert academische kennis en inzichten toe te passen op je eigen praktijk, waardoor je met een nieuwe, scherpere blik weer aan het werk gaat. Je investeert in jezelf én in het publieke belang. SBE Executive Education biedt een breed palet aan opleidingen voor public professionals, van bestuurders en leidinggevenden, toezichthouders, controllers, auditors en managers tot bestuurssecretarissen, griffiers en raadsleden.