Docenten

Coördinator Macro-economie en financiële markten

Han de Jong VU VBA Investment ManagementDrs. Han de Jong is vanaf 2005 Chief Economist bij de ABN AMRO Bank N.V. Na zijn studie Algemene Economie aan de VU werkte Han drie jaar in het onderwijs. In 1984 ging hij bij de AMRO Bank werken. Daar had hij verschillende functies op het raakvlak van economie en beleggen. Van 1992 tot 1997 werkte Han voor een onafhankelijke effectenmakelaar in Dublin. Daarna keerde hij terug bij ABN AMRO. Tussen 2005 en juni 2012 was Han columnist bij Het Financieele Dagblad; momenteel worden zijn blogs gepubliceerd op Z24.nl. Daarnaast is hij lid van de beleggingscommissie van enkele Nederlandse pensioenfondsen.

Coördinator Fundamentele analyse en waardering

Hanne Veldman VU VBA Investment ManagementDrs. Hanne Veldman RA is docent Financial accounting aan de VU en is specialist op het gebied van IFRS en NL GAAP. Daarnaast is hij als registeraccountant verbonden aan een middelgroot accountantskantoor. Als rotational adviseert hij accountantskantoren op vaktechnisch gebied. Met regelmaat verzorgt hij cursussen op verslaggevingsgebied voor diverse instanties.

Coördinator Asset-allocatie

Tom Steenkamp VU VBA Investment ManagementProf. dr. Tom Steenkamp studeerde Economie aan de UvA. Na enkele jaren als (senior) econoom werkzaam te zijn geweest bij onder meer de Postbank en Financiële Diensten Amsterdam, werd hij in 1993 universitair docent bij de vakgroep Financiering aan de VU. Na zijn promotie in 1998 trad hij in dienst bij ABP Vermogensbeheer. Tot september 2010 was hij lid van de directie van APG Asset Management. Tegenwoordig is hij Senior Investment Consultant bij Robeco. Hij is aan de VU verbonden als hoogleraar Beleggingsleer en bestuursvoorzitter van de opleiding Investment Management.

Coördinator Beheer aandelenportefeuilles

David Blitz VU VBA Investment ManagementDr. David Blitz is hoofd van de afdeling Quantitative Research van Robeco en met name verantwoordelijk voor de coördinatie van het kwantitatieve onderzoek op het terrein van equity. Blitz heeft in verscheidene gezaghebbende bladen gepubliceerd over quantitative investmentstrategies and mutual fund performance evaluation. Hij is cum laude afgestudeerd als econometrist aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan deze universiteit is hij ook gepromoveerd.

Coördinator Portefeuillebeheer vastrentende waarden

Philip Stork VU VBA Investment ManagementProf. dr. Philip Stork studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), waar hij ook promoveerde. Daarna werkte hij bij MeesPierson (later Fortis), als laatste als Managing Director Investment Banking, verantwoordelijk voor sales, trading en research in obligaties, aandelen en derivaten. Hij zat in de directie van Van der Hoop Bankiers, was parttimehoogleraar aan de EUR en deed projecten voor het Europees Parlement en voor IMC in Sydney. Van 2007 tot 2010 was hij visiting professor aan Massey University in Nieuw-Zeeland. Op dit moment is hij bestuurslid bij Pensioenfondsen ABP en Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer. Ook is hij hoogleraar aan de VU. Hij publiceert regelmatig in academische tijdschriften.

Coördinator module Alternatieve beleggingen

Hans de Ruiter VU VBA Investment ManagementNa zijn afstuderen als bedrijfseconoom aan de VU werd drs. Hans de Ruiter hier in 1990 universitair docent Financiering. In deze jaren deed hij vooral onderzoek naar modellen voor aandelenwaardering en naar equity-investment-strategieën. In 1997 vertrok hij naar Kempen & co, waar hij verantwoordelijk was voor de strategiebepaling op de aandelenmarkt. Na twee jaar werd hij bij Stichting Pensioenfonds Hoogovens verantwoordelijk voor aandelen Verenigde Staten en de Pacific. Van 2000 tot 2006 was hij senior portefeuillemanager bij ABP Vermogensbeheer. Tegenwoordig is hij Chief Investment Officer bij Stichting Pensioenfonds TNO.

Coördinator Compliance, regelgeving en ethiek

Tom Loonen VU VBA Investment ManagementProf. dr. Tom Loonen is Directeur Private Banking InsingerGilissen. Daarnaast is hij hoogleraar Effectiviteit van wet- en regelgeving bij beleggingsondernemingen aan de Investment Managementopleiding, en zit hij in het dagelijks bestuur van deze opleiding. Hierbij richt hij zich op het nut en effect van wet- en regelgeving in de beleggingssector. Hij is gerechtelijk deskundige voor diverse rechtbanken, het Gerechtshof 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage en het Kifid. Ook is hij expert voor het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie voor beleggingsfraudes. Hij is lid van de Tucht- en Geschillencommissie DSI en de Raad van Beroep FFP.

Coördinator Behavioral Finance en risk management

Guido Baltussen VU VBA Investment ManagementDr. Guido Baltussen is expert in behavioral finance, het gebied dat inzichten uit de psychologie gebruikt om beleggingsbeslissingen te verbeteren en nieuwe beleggingskansen te ontdekken. Hij is op dit gebied gepromoveerd en heeft onderzoek gedaan aan onder meer New York University en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is hij werkzaam als Head of Quant Allocation bij Robeco, waar hij zijn kennis gebruikt om beleggingsstrategieën te ontwerpen. Ook is hij assistent-professor op de Erasmus Universiteit Rotterdam, columnist voor IEX en publiceert hij geregeld in de beste academische tijdschriften.

Coördinator Derivaten

Michiel Lodewijk VU VBA Investment ManagementDrs. Michiel Lodewijk RBA is Partner bij Deloitte Risk Advisory. Hij heeft twintig jaar ervaring met ontwikkeling, validatie en implementatie van modellen die gebruikt worden voor het waarderen, hedgen en risicomanagen van beleggingsportefeuilles, (exotische) derivaten en gestructureerde producten. Michiel publiceerde verschillende artikelen in The Journal of Portfolio Management, The Geneva Papers on Risk and Insurance, Banking Review, VBA Journaal en Banking & Finance.

Scriptiecoördinator

Patrick Bronger VU VBA Investment ManagementDrs. Patrick Bronger RBA is afgestudeerd in 1994 als methodoloog en wetenschapsfilosoof aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij werkte als optiehandelaar op de Duitse schermenbeurs Eurex bij twee optiehuizen. In 2002 stapte hij over naar Stichting Pensioenfonds Hoogovens, waar hij als senior investment manager verantwoordelijk werd voor de tactische asset-allocatie en voor het directionele deel van de absolute-return-portfolio van het pensioenfonds. Ook ontwierp hij optiestrategieën om het aandelenrisico van het pensioenfonds te mitigeren in de transitie naar een liability-driven investmentstrategie. Sinds 2005 werkte hij als senior investment manager bij Robeco Alternative Investments waar hij verantwoordelijk was voor selectie en monitoring van hedge-fund-portfolio’s. Na actief te zijn geweest voor MN Services en A.S.R. is hij nu Senior Portfolio Manager Hedge Funds bij APG Investments.