Governance

Bestuur van de Post Graduate Opleiding Accountancy

De postgraduate opleiding Accountancy wordt georganiseerd door het opleidingsbestuur Accountancy. Voorzitter is prof. dr. mr. F. van der Wel RA. Het opleidingsbestuur bestaat uit:

 • Prof. dr. A.J. Brouwer RA
  hoogleraar Externe Verslaggeving
  partner PwC
 • Drs. E.R. Capitain RA
  coördinator Externe Verslaggeving
  zelfstandig gevestigd bestuursadviseur
 • Prof. Dr. R.J.M. Dassen RA
  global managing director Clients, Services and Talent Deloitte
 • J. Droogsma RA
  coördinator Bestuurlijke Informatieverzorging
  auditmanager bij de Auditdienst Rijk (ADR)
 • Prof. dr. P.W.A. Eimers RA
  hoogleraar Auditing
  partner PwC
  voorzitter Adviescollege Beroepsreglementering NBA
 • Drs. R.M. Horstmanshoff en drs. S. Meeder
  studentenbegeleiding en –werving
 • Prof. dr. O.C. van Leeuwen RA
  hoogleraar Bestuurlijke Informatieverzorging
  Partner ConQuaestor Grant Thornton
 • P. Veenis RA
  secretaris Examencommissie
 • Prof. dr. mr. F. van der Wel RA
  hoogleraar Externe Verslaggeving
  voorzitter opleidingsbestuur
  voorzitter signaleringsraad NBA
  Raad-plaatsvervanger in de Ondernemingskamer
 • Prof. dr. P. Wallage RA
  hoogleraar Auditing
  voorzitter subcommissie Assurance NBA
 • Drs. J.J. van Zutphen RA
  coördinator Financial Auditing

Postgraduate opleiding Accountancy: het curatorium

Het curatorium bewaakt het niveau van onze opleiding. In het curatorium zitten topprofessionals uit het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid, accountantskantoren en universiteiten. De leden van het curatorium zijn:

 • Drs. P.J. Bommel RA
  voorzitter Raad van Bestuur Deloitte
 • Dr. E.M.A. van Schoten RA
  secretaris Algemene Rekenkamer
 • Drs. A.A. Steenbergen RA
 • Prof.dr. E. Eeftink
  Hoofd Afdeling Audit KPMG
  Hoogleraar Financial Reporting Vrije Universiteit
 • Drs. J. Hetebrij RA
  Partner EY
 • Prof.dr. P.G.W. Jansen
  Hoogleraar Bedrijfspsychologie Vrije Universiteit Amsterdam
 • Drs. M. de Ridder RA
  Partner PwC

Masteropleiding Accounting and Control
De afdeling Accounting van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit is verantwoordelijk voor de masteropleiding Accounting and Control. De opleiding valt onder hetzelfde accreditatie- en visitatieregime als de andere masteropleidingen van de VU. Onder meer doordat onze docenten actief zijn als onderzoeker en regelmatig bijdragen aan de Nederlandse en internationale vakliteratuur, waarborgen zij het niveau van de opleiding. Het dagelijks bestuur bestaat uit:

 • Prof.dr. T.L.C.M. Groot
  hoogleraar
 • Prof.dr. C. Camfferman RA
  hoogleraar

Onderwijs van ervaren professionals uit het vak

Bij de VU kun je rekenen op professioneel onderwijs: veel van onze docenten werken in de accountancypraktijk en zijn goed op de hoogte van de stand van zaken in het vak. Ze leren je in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen, verbanden te zien en praktische oplossingen te ontwerpen. 


Onze docenten:

 • Dhr. G. Apekrom RA (FA)
 • Dhr. Drs. P. Bakker RA
 • Dhr. drs. J.G.I. van den Belt RA (BIV)
 • Dhr. drs. J.B.T. Bergsma RA (BIV)
 • Dhr. drs. P.R. Blok RA (EV)
 • Dhr. drs. K. Borst RA (FA)
 • Dhr. drs. A.S. Bosch RA (FA)
 • Dhr. drs. M.J. Brouwer RA (FA)
 • Dhr. drs. E.R. Capitain RA (EV)
 • Dhr. prof. dr. R.J.M. Dassen RA (FA)
 • Mw. L.P.M. van Dijk (EV)
 • Mw. drs. M.M.P. Droog RA (EV)
 • Dhr. J. Droogsma RA (BIV)
 • Dhr. dr. H.B. Duits RA (FA)
 • Dhr. prof. dr. P.W.A. Eimers RA (FA)
 • Mw. M. Enev MSc (FA)
 • Mw. drs. J.L. van Gestel RA (FA)
 • Mw. dr. A.H. Gold (FA)
 • Dhr. ing. J.M.P. Herman RE RA (FA)
 • Dhr. drs. J.B. Hesselink (EV)
 • Dhr. P.R. Huisman RA (FA)
 • Dhr. P.F.M. Hurks RA (FA)
 • Dhr. drs. B.A. de Jong RA (FA)
 • Dhr. Drs. K de Kater (EV)
 • Dhr. drs. W. de Kater RA (FA)
 • Dhr. drs. A.M. Kayhan RA (FA)
 • Dhr. drs. P. Kelder (BIV)
 • Dhr. J.L. de Kimpe RA (FA)
 • Dhr. drs. P.G.L.M. Kluskens (BIV)
 • Mw. E. de Koning-van Schie (FA)
 • Dhr. J. Kuijn RA (EV)
 • Mw. C.W. Lam RA (EV)
 • Dhr. drs. R.L. Langenberg RA (BIV)
 • Prof. dr. O.C. van Leeuwen RA (BIV)
 • Dhr. A.J. Lok RA (FA)
 • Dhr. J.P. Looman RA (FA)
 • Dhr. drs. B. Luppes RA (FA)
 • Dhr. M.E.C. Lurvink AA MSc (FA)
 • Dhr. P. Mansvelder RA (FA)
 • Dhr. drs. F.L.M. Mooijman RA (VIT)
 • Dhr. F. van Osch RA (BIV)
 • Dhr. M.C. Rovers (BIV)
 • Dhr. drs. D.R.K. Sadal RA (VIT)
 • Dhr. drs. H.M. Spelthaen RA (FA)
 • Dhr. J. Sulkers RA (VIT)
 • Dhr. J.N. Vos (FA)
 • Dhr. prof. dr. P. Wallage RA (FA)
 • Dhr. prof. dr. mr. F. van der Wel RA (EV)
 • Dhr. drs. R.H. Wildenbeest RA (FA)
 • Dhr. Drs. J.J. van Zutphen (FA)