Frauderisicofactoren voor Accountants (AIB)

De training Frauderisicofactoren is in 2019 een NBA PE-verplichting voor alle accountants. De verplichting geldt niet voor accountants die in 2017 al hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren. Deze training is specifiek voor Accountants in Business.

Deze praktische en interactieve training heeft als doel om de bewustwording van de accountant in business te vergroten ten aanzien van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van frauderisicofactoren. Daarnaast biedt de training handvatten voor het handelen bij (een vermoeden van) fraude.

Speciaal ontwikkeld voor Accountants in Business (AIB)

Het NBA-bestuur heeft besloten alle accountants te verplichten in 2019 tot een training Frauderisicofactoren, omdat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. De verplichting geldt niet voor accountants die in 2017 al hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren.

Deze training is specifiek ontwikkeld voor Accountants in Business (AIB)

De training streeft de volgende vier doelstellingen na:

1.    De bewustwording vergroten van de AIB van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van frauderisicofactoren;
2.    Het begrip van de AIB ten aanzien van frauderisicofactoren vergroten;
3.    De vaardigheden van de AIB vergroten in het analyseren van frauderisicofactoren, alsook van fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;
4.    De vaardigheden van de AIB vergroten in het omgaan met dilemma's. Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Op basis van het curriculum wordt de training verzorgd door een inhoudelijke docent (accountant), in afwisseling met een ervaren en professionele gedragstrainer (m.n. communicatie).

Inhoud

De verplichte training ‘frauderisicofactoren voor accountants in business’ bieden we aan in de vorm van blended learning met een e-learning van 2 uur en een praktijkgerichte classroomtraining van 4 uur. Aan bod komt het onderkennen van de ‘rode vlaggen’, het bespreken hiervan en het aandringen op maatregelen. De training is interactief ingericht aan de hand van praktijkvoorbeelden waarmee de deelnemer kan oefenen.

E-learning
De e-learning van 2 uur behandelt het theoretische component van frauderisicofactoren. Hierin komen de algemene theorie van fraude en frauderisicofactoren, pki, de van toepassing zijnde regelgeving, de diverse verantwoordelijkheden en psychologische factoren aan bod.

Classroomtraining
De classroomtraining bestaat uit twee blokken van 2 uur, en per blok wordt een specifieke casus met betrekking tot frauderisicofactoren behandeld. Het betreft de volgende onderwerpen:

1.    Het onderkennen van de ‘rode vlaggen’.
2.    Welke stappen moet je in verschillende situaties nemen bij constatering van mogelijke fraude?
3.    Gesprekken waarin het onderwerp bespreekbaar wordt gemaakt en wordt aangedrongen op maatregelen.
4.    Praktijkvoorbeelden.

Op de trainingsdag ligt de focus op de vaardigheden die de accountant in business helpt een betere analyse te maken van fraude- en corruptierisico’s en wat dat dan betekent voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Tijdsindeling
De training ‘frauderisicofactoren voor accountants in business’ bestaat uit een e-learning van 2 PE-uren in combinatie met een classroombijeenkomst van 4 PE-uren. Het voordeel hiervan is dat de contacttijd vermindert van 6 naar 4 uren. De e-learning van 2 uren kan de deelnemer op elk gewenst moment volgen.

De verplichte training is in 2019 een PE-verplichting voor alle accountants. De verplichting geldt niet voor accountants die in 2017 al hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren.
 
Deze training is specifiek voor Accountants in Business en levert 6 PE-uren op. De training is geaccrediteerd door de NBA.
Maandag 28 oktober
Vrijdag 15 november
Maandag 25 november

Tijden: van 13.00 tot 17.30 uur.

De maximale groepsgrootte is 20 personen.

De trainingen gaan alleen door bij voldoende deelname. Inschrijving kan tot max. 1 maand voorafgaand aan de datum van de training.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier. Uiterlijk vier weken voorafgaand aan de training ontvang je bericht of de training doorgaat.

De prijs voor de training bedraagt € 450, btw-vrijgesteld.

Wil je meer informatie over de leergang, neem dan gerust contact op met onze programmamanager:

Gloria Wirz
accountancy.sbe@vu.nl
020 - 59 838 78