Frauderisicofactoren voor Accountants (AIB)

De training Frauderisicofactoren is in 2019 een NBA PE-verplichting voor alle accountants. De verplichting geldt niet voor accountants die in 2017 al hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren. Deze training is specifiek voor Accountants in Business.

Deze praktische en interactieve training heeft als doel om de bewustwording van de accountant in business te vergroten ten aanzien van wat het maatschappelijk verkeer van de accountant verwacht op het gebied van frauderisicofactoren. Daarnaast biedt de training handvatten voor het handelen bij (een vermoeden van) fraude.

Speciaal ontwikkeld voor Accountants in Business (AIB)

Het NBA-bestuur heeft besloten alle accountants te verplichten in 2019 tot een training Frauderisicofactoren, omdat het de verantwoordelijkheid is van alle accountants in de financiële keten om frauderisicofactoren, frauderisico's en fraude te kunnen signaleren en zo nodig opvolging daaraan te geven. De verplichting geldt niet voor accountants die in 2017 al hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren.

Deze training is specifiek ontwikkeld voor Accountants in Business (AIB)

De training streeft de volgende vier doelstellingen na:

1.    De bewustwording vergroten van de AIB van hetgeen het maatschappelijk verkeer verwacht van de accountant bij het signaleren van frauderisicofactoren;
2.    Het begrip van de AIB ten aanzien van frauderisicofactoren vergroten;
3.    De vaardigheden van de AIB vergroten in het analyseren van frauderisicofactoren, alsook van fraude en het niet naleven van wet- en regelgeving;
4.    De vaardigheden van de AIB vergroten in het omgaan met dilemma's. Deze doelstellingen worden op een praktische wijze bereikt, waarbij de toepassing centraal staat.

Op basis van het curriculum wordt de training verzorgd door een inhoudelijke docent (accountant), in afwisseling met een ervaren en professionele gedragstrainer (m.n. communicatie).

De verplichte training is in 2019 een PE-verplichting voor alle accountants. De verplichting geldt niet voor accountants die in 2017 al hebben deelgenomen aan de verplichte training Frauderisicofactoren.
 
Deze training is specifiek voor Accountants in Business en levert 6 PE-uren op. De training is geaccrediteerd door de NBA.
Vrijdag 23 augustus
Vrijdag 13 september
Maandag 28 oktober
Vrijdag 15 november
Maandag 25 november

Tijden: van 13.00 tot 17.30 uur.

De maximale groepsgrootte is 20 personen.

De trainingen gaan alleen door bij voldoende deelname. Inschrijving kan tot max. 1 maand voorafgaand aan de datum van de training.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier. Uiterlijk vier weken voorafgaand aan de training ontvang je bericht of de training doorgaat.

De prijs voor de training bedraagt € 450, btw-vrijgesteld.

Wil je meer informatie over de leergang, neem dan gerust contact op met onze programmamanager:


Pieter Mansvelder
T 06-1410 1502
E p.mansvelder@vu.nl