Compliance & Integriteit Management


Onze Postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management (voorheen Corporate Compliance) werd opgericht door Prof. dr. Jean Frijns als eerste opleiding op het gebied van Compliance in Europa. Toezichthouders, bedrijven uit verschillende sectoren, wetenschappelijke experts en alumni dragen bij aan het behouden van een uitdagende en ‘up-to-date' opleiding.

Praktische informatie
De opleiding duurt 21 maanden en start eind augustus/begin september.

Frequentie en locatie colleges
U heeft in principe bijna wekelijks college van 15.00-21.00 uur. Wij houden wel rekening met alle landelijk vastgestelde schoolvakanties. De colleges worden gehouden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

PE-punten
Het is mogelijk om PE-punten toegekend te krijgen voor het volgen van deze opleiding. Dit valt onder het Executive Education Programma van de VU.

Deze opleiding is geaccrediteerd door Holland Quaestor, de vereniging van en voor trustkantoren in Nederland. U krijgt door het volgen van onze opleiding gedeeltelijke vrijstelling puntenverplichting voor 3 jaar.

Kenmerken van de opleiding

Verbinding met de praktijk

 • Alle docenten hebben naast hun academische loopbaan praktische ervaring opgedaan buiten universitaire instellingen.
 • Regelmatig geven gastdocenten verdieping vanuit hun expertise.

Wetenschappelijk

 • De opleiding Compliance & Integriteit Management is een beroepsopleiding met een stevig wetenschappelijk fundament. De opleiding is ingebed in het Center for Executive Education van de School of Business and Economics en wordt geleid door wetenschappers met de nodige praktijkervaring. Dit waarborgt een uitgebalanceerde benadering van het werkgebied van compliance en integriteit.
 • De inhoud van de colleges is gebaseerd op actuele, internationale, wetenschappelijke ontwikkelingen in gevestigde wetenschappelijke disciplines, zoals recht, bedrijfsethiek, accountancy, (risico)management, Data Science en informatiekunde.
 • De opleiding ondersteunt de ontwikkeling van wetenschap op het gebied van compliance en integriteit, onder meer door het stimuleren van onderzoek door studenten.

Internationale invalshoek

 • De opleiding benadert en verklaart de compliance en integriteitpraktijk in een internationale context.
 • Internationale ontwikkelingen op het gebied van compliance en integriteit maken onderdeel uit van de lesstof.
 • De literatuur is deels Engelstalig.

Didactiek

 • Actuele literatuur voorziet u van de laatste inzichten en ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Casuïstiek en het voorbereiden van presentaties maken de colleges afwisselend en interactief.
 • U toetst uw verworven kennis regelmatig via schriftelijke tentamens.

Het belang van de opleiding

Erik van de Merwe, ex-voorzitter van het Curatorium
“Het belang van de kennis van en het inzicht in de toezichtstrategieën van de toezichthouders is essentieel voor een effectief compliance-beleid. Dit geldt niet alleen in de financiële wereld, maar in alle relaties tussen toezichthouder en onder toezicht gestelde. Zo blijken toezichthouders in niet-financiële sectoren zich voor hun toezichtstrategie te laten inspireren door bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management van de VU biedt een kijkje achter de schermen bij zowel de financiële als de niet-financiële toezichthouders. Naast toezichtstrategieën heeft de opleiding ook prominent aandacht voor integriteit. Immers, de kern van compliance ligt in het gedrag.”

Sylvie Bleker-van Eyk, Programmadirecteur en kerndocent
“De postgraduate opleiding brengt compliance en integriteit management bijeen. Hierdoor wordt duidelijk aangegeven dat deze onderwerpen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De praktijk worstelt dagelijks met compliance en integriteit vragen. Vaak worden deze vragen afzonderlijk behandeld. Door de praktijk te koppelen aan jonge takken van de wetenschap, zoals compliance en integriteit, trachten we gezamenlijk tot werkbare oplossingen te komen, waarbij een doordacht wetenschappelijk fundament het draagvlak voor de oplossingen verstevigt. De meerwaarde voor studenten en voor hun werkgever is gelegen in het zoeken naar oplossingen van hun eigen praktijkvraagstukken, waarbij de wetenschap zorgt voor een sterke basis.”
      
Robert van Altena, kerndocent
“Een moderne speler in de wereld van compliance en integriteit is in staat om ontwikkelingen in de samenleving te verbinden met bedrijfsstrategie, dynamiek in de bestuurskamer, risico management, control frameworks en menselijk gedrag. De opleiding brengt hiervoor onderdelen samen uit reeds lang gewortelde vakgebieden als privaat- en publiek recht, bedrijfskunde, accountancy, gedrags- en veranderkunde en ethiek. De opleiding is uniek. De kracht van de opleiding schuilt tevens in het interactieve karakter met oog voor discussie over toepassing in de praktijk; door de studenten onderling, uitgedaagd door docenten die eveneens midden in de dagelijkse praktijk staan.”

Roger Dassen, Hoogleraar
“Steeds vaker moeten ondernemingen verklaren ‘in control’ te zijn. Maar wat houdt ‘in control’ in? Het afvinken van lijsten of het inzicht hebben in wat er daadwerkelijk plaatsvindt? Hier raken we het onderwerp van de soft controls. Naast de gewoonlijke hard controls van compliance biedt de opleiding inzicht in soft controls die nodig zijn om er voor te zorgen dat een onderneming niet alleen op papier weet of hij compliant is aan opgelegde wetten en regels, maar ook steeds meer ‘in control’ raakt op het gebied van integriteit.”