Compliance & Integriteit Management


De postgraduate opleiding Compliance & Integriteit Management is bedoeld voor personen met een afgeronde academische opleiding die gedurende een aantal jaren praktijkervaring hebben opgedaan in een voor de opleiding relevante functie en die een meer grondige kennis op het gebied van Compliance en Integriteit nodig hebben om professioneel verder te groeien.

Concreet wordt hierbij gedacht aan de volgende doelgroepen:

  • Functionarissen van toezichthouders op de financiële sector zoals Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), Euronext, het Ministerie van Financiën, de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) e.d.
  • Leidinggevenden van financiële instellingen die onder toezicht staan van DNB en AFM, en leden van hun Raden van Commissarissen en/of Audit Committees.
  • Managers en professionals van grote ondernemingen en (non-)financiële instellingen, zoals (toekomstige) Compliance Officers en managers van aan compliance gerelateerde sleutelactiviteiten zoals Risk Management, Interne Controle, Audit, Juridische Zaken, Operations, Financial Control, Corporate Affairs e.d.
  • Externe adviseurs van bovengenoemde instellingen zoals accountants, advocaten, management consultants e.d.