Organisatie

Organisatie

Opleidingsdirecteur Public Controllers-opleidingen VU

Dr. G.T. (Tjerk) Budding

Opleidingscommissie CPC-opleiding

De opleidingscommissie adviseert het opleidingsbestuur over de onderwijs- en examenregeling, en zaken die met (de kwaliteit van) het onderwijs te maken hebben.

De opleidingscommissie bestaat uit docenten en studenten:

             Prof. dr. R. (Rob) van Eijbergen (voorzitter)

             Vinitha Siebers MSc (secretaris)

             Ceriel van Engelen (student-lid)

             Laura Wytema (student-lid)

             Drs. J.J. (Janeska) Koning (ambtelijk secretaris)


Examencommissie

De CPC-opleiding is aangesloten bij de examencommissie van het SBE Center for Executive Education.

De examencommissie controleert de kwaliteit van de examenonderdelen van de opleiding en behandelt beroeps- en bezwaarschriften. De examencommissie is onafhankelijk van faculteit en opleiding.

De samenstelling is als volgt:

             L.L. (Louis) Spoor RA (docent AIS, IM, RM&IC)  [voorzitter en lid namens EMFC]

             B.C. (Brigitte) de Graaff LLM MSc CMA (promovendus Integrated Reporting) [secretaris en lid namens EMFC]

             Drs. K.H.G.J.M. (Kai Hang) Ho RE RA (docent PGO ITACA) [lid namens ITACA]

             Dr. R.A.J. (Ronald) Bosman (docent PGO RMFI) [lid namens RMFI en IM]

             W.D. (Wouter) ten Have (hoogleraar Organisatieverandering) [lid namens VM]

             A.S.C. (Bram) Faber MA (promovendus publieke verantwoording) [lid namens CPC]

             Drs. P.C.M. (Paul) Claes (docent Management & Control) [extern lid]

             E. H. (Ewald) Liebegut BA (secretariaat PGO RC) [ambtelijk secretaris]


De examencommissie delegeert de kwaliteitsbeoordeling en bewaking van alle toetsen aan de toetscommissie. Voor de CPC-opleiding bestaat deze uit:

             Prof. dr. ir. R. (Rienk) Goodijk (voorzitter)

             A.S.C. (Bram) Faber MA (tevens lid van de CEE Examencommissie)


Secretariaat

T 020 598 98 65
Ehetzijlstracenter@vu.nl