Certified Management Accountant

English speakers are kindly requested to visit the English pages: Certified Management Acountant (English)

De CMA-opleiding bereidt deelnemers voor op de examens van de Amerikaanse certificering tot Certified Management Accountant. Het hoofdvak van deze opleiding is Management Accounting en Reporting. Belangrijke onderdelen van dit vak zijn: Planning & Control, Cost Management and Accounting for Decision Making. Andere onderdelen zijn: Financial Accounting & Reporting, Financial Statement Analysis, Corporate Finance, Ethics, Risk Management, Internal Controls en Data Analytics. 

De CMA-opleiding is vooral bedoeld voor bedrijfseconomen en bedrijfskundigen (master en bachelor degree) die een diploma met internationaal aanzien op financieel-economisch gebied willen behalen.

Ter voorbereiding op de CMA-examens wordt door het Center for Executive Education cursussen georganiseerd. De CMA-examens worden georganiseerd door het Amerikaanse Institute of Certified Management Accountants (ICMA). Actuele informatie over het Amerikaanse CMA-programma is onder CMA Certification opgenomen op de website van het Institute of Managment Accounting (IMA). Meer informatie over het CMA-programma kunt u vinden in het CMA Candidate Handbook.

De IMA heeft aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 een nieuw CMA-programma van start gaat. De CMA-opleiding aan de VU zal vanaf het najaar 2019 de deelnemers voorbereiden op de examens vanaf 2020. Meer informatie over het nieuwe programma kun je vinden op de website van de IMA. Vanaf september 2019 zal ook een Engelstalige variant van het CMA-programma van start gaan aan de VU.

Naast de CMA-cursussen wordt bij de CMA-opleiding een programma aangeboden waarbij een diploma op het gebied van International Financial Reporting Standards (IFRS) behaald kan worden. 

Afgestudeerden kunnen deelnemen aan de jaarlijkse annual meeting en de workshops die worden verzorgd door het IMA Amsterdam-Netherlands Chapter.

Nederlands
15 weken per deel (woensdagavond)
CMA Part 1: €1.500/CMA Part 2: €1.500 (inclusief één Gleim Review Book plus testsoftware per deel)
Het diploma CMA, deel 1 staat gelijk aan 24 PE-punten; het diploma CMA, deel 2 aan 24 PE-punten.
15 januari en 1 september
Half januari en begin september
Deeltijd