Advanced Business Analytics & (Big) Data Governance voor Financials (Leergang)

Deze leergang voor professionals in financiële functies borduurt voort op de leergang Business Analytics voor Financials. In zes avonden wordt ingegaan op vele aspecten van data governance, big data, advanced analytics en de invloed van big data op het businessmodel van bedrijven. Er wordt gebruikgemaakt van praktijkcases en er wordt veelvuldig geoefend zodat deelnemers zich de benodigde vaardigheden en technieken eigen kunnen maken. De leergang wordt afgesloten met een sessie die is gewijd aan wetgeving/privacy rond het gebruik van data.

Mist u de nodige ervaring?

Dan is het toch mogelijk om deel te nemen aan de leergang Advanced Analytics door eerst een speciaal voorloopcollege te volgen op woensdag 9 oktober 2019 van 18.00 - 21.00 uur. Tijdens dit college worden de highlights uit de leergang Business Analytics en de basisvaardigheden van statistics zeer beknopt besproken, zodat er een goede aansluiting is met de onderwerpen in de leergang Advanced Analytics.

Deelname aan dit voorloopcollege kost € 295,- en is alleen mogelijk in combinatie met het volgen van de leergang Advanced Analytics.

Blok I Data Governance en Big Data Infrastuctures


Data governance
In het blok data governance staat de data-infrastructuur centraal. Aan de hand van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welke elementen een rol spelen bij het opzetten van de data-infrastructuur en het vormgeven van een robuuste data governance. Onderwerpen die daarbij zoal aan de orde komen zijn de data-driven onderneming, master data management, data warehouse, datamodellering, extract, transform & load-instrumenten en datakwaliteit.

Big Data Infrastuctures
Om met zeer grote hoeveelheden (‘big’) data te werken, zijn specifieke infrastructuren nodig die vaak gedistribueerd zijn en een grote opslag- en rekencapaciteit vereisen. In deze sessie wordt aandacht besteed aan deze infrastructuren: welke varianten zijn er, hoe kunnen ze worden opgezet en hoe kunnen ze worden gebruikt om zo efficiënt mogelijk data op te slaan en algoritmes te draaien over de data?

Blok II Advanced Analytics


Advanced analytics
Data spelen een steeds belangrijkere rol in de ondersteuning van beslissingen. Dat betekent dat die data ook op een adequate wijze gebruikt en geanalyseerd moeten worden. Dit vereist kennis van technieken uit de statistiek. In deze sessie wordt ingegaan op een aantal veelgebruikte technieken voor o.a. het opstellen van forecasts en het modelleren van een toekomstige situatie ter ondersteuning van de besluitvorming binnen organisaties.

Predictive Modelling
In veel beslissingsvraagstukken moet worden uitgegaan van aannames omtrent toekomstige gebeurtenissen om tot beslissingen te komen. Data, en meer in het bijzonder de patronen ontleend aan historische data, kunnen ons iets over de toekomst zeggen. Het proces om van data naar een model te komen voor een zo goed mogelijke voorspelling van de toekomst heet predictivemodelling. In deze sessie geven we een overzicht van de meest relevante technieken en passen die toe op vraagstukken uit de praktijk.

Blok III Impact business & society


Data-driven Business Model Innovation
De hoeveelheid data die wordt opgeslagen groeit exponentieel en heeft grote gevolgen voor organisaties. De beschikbaarheid van big data zorgt voor innovatie en ontwricht daarmee bestaande bedrijfsmodellen. In deze sessie gaan we in op de consequenties van big data voor de manier waarop organisaties waarde creëren. We behandelen door big data gedreven innovatie en de invloed die dit heeft op het bedrijfsmodel. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan hoe je als organisatie kunt inspelen op de mogelijkheden van (big) data & analytics.

Wetgeving en privacy
In de sessie wordt dieper ingegaan op privacyvraagstukken die spelen rond het verzamelen, bewaren en gebruiken van data. 

De leergang bestaat uit zes avondsessies (18.00 - 21.00 uur) op 30 oktober, 6, 20, 27 november, 4 en 11 december 2019.

Voor degenen die de leergang Business Analytics in het voorjaar hebben gemist en tóch willen deelnemen aan de leergang Advanced Analytics, wordt een voorloopcollege georganiseerd op woensdag 9 oktober 2019 (18.00 - 21.00 uur).
Na het voltooien van de leergang ontvangt u een certificaat van de EMFC-opleiding en krijgt u 18 PE-punten.
De leergang bouwt voor op de Leergang Business Analytics voor Financials die door de EMFC/RC-opleiding wordt verzorgd. De doelgroep van deze leergang zijn afgestudeerde registercontrollers, registeraccountants en andere ervaren financiële professionals die dit voorjaar de leergang gevolgd hebben danwel op andere wijze al enige ervaring hebben opgedaan met het toepassen van analytics in de ondersteuning van beslissingen binnen ondernemingen en die de wens hebben zichzelf verder te bekwamen op het gebruik van data en data-analyses in de beslissingsondersteunende rol van de financiële functie.

Prof. dr. Bert Steens RC
Bert Steens is programmadirecteur en hoogleraar aan de Executive Master of Finance & Control opleiding (RC-opleiding, controllersopleiding) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn praktijkervaring heeft hij opgebouwd vanaf 1987 bij AkzoNobel, EY (partner, 1999-2001 en 2005-2018) en Capgemini (vice president, 2001-2005). Hij is econometrist (drs./MSC Erasmus University Rotterdam EUR), registercontroller (RC, Vrije Universiteit Amsterdam) en Master of Change Management (SIOO Utrecht) en is gepromoveerd op een onderzoek naar invloeden van transfer pricing op economische waardecreatie. Zijn onderwijs en onderzoeksonderwerpen betreffen investeringsbeoordeling, waardemanagement, management accounting, data analytics op het vlak van management accounting. Hij is ook werkzaam als adviseur op het vlak van management accounting en control-vraagstukken en gerelateerde toepassingen in data analytics (onder meer als partner-contractor van EY).

Prof. dr. Frans Feldberg
Frans Feldberg is hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is medeoprichter en lid van het dagelijks bestuur van The Amsterdam Center for Business Analytics (www.acba.nl), een multidisciplinair onderzoeksinstituut aan de VU op het gebied van big data, business analytics en data science. 


ACBA werkt samen met een variëteit aan bedrijven aan big data en business analytics-projecten. Als business consultant heeft hij ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van "data & analytics driven" bedrijfsmodellen, diensten en strategieën voor nationale en internationale ondernemingen.

De kosten voor deelname aan de leergang bedragen EUR 2250. Indien wij uw inschrijving vóór 1 oktober 2019 ontvangen, geldt een vroegboekkorting van EUR 400 en betaalt u EUR 1850.

De extra kosten voor eventuele deelname aan het voorloop college bedragen EUR 295.

Het cursusgeld is inclusief de kosten voor lesmateriaal en litaratuur.

Download het aanmeldingsformulier.
Neem dan contact op met Patty Faase of Ewald Liebegut, 020 598 6035 of controllers.sbe@vu.nl.